Direct contact?
Bel ons
Openingstijden
Ma-Vrij 08:00 - 17:00
Stuur een bericht
info@acmopleidingen.nl

Het is voor ACM Opleidingen van groot belang om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van onze klanten. In dit privacy statement leest u hoe wij persoonsgegevens verwerken en waarvoor wij ze gebruiken.

ACM Opleidingen verwerkt persoonsgegevens op drie gronden:

  • Uitvoering van de overeenkomst;
  • Gerechtvaardigd (bedrijfs)belang;
  • of voor de gevallen waarin u toestemming geeft.

Soms is het voor het goed uitvoeren van de dienstverlening nodig dat ACM Opleidingen uw persoonsgegevens opvraagt. Wanneer deze gegevens niet beschikbaar zijn, dan kan ACM Opleidingen de dienstverlening wellicht niet goed uitvoeren.

 Wanneer en waarvoor verwerkt ACM Opleidingen uw persoonsgegevens?

  • Voor de uitvoering van onze dienstverlening en de financiële afwikkeling hiervan. Wanneer een andere partij de dienstverlening uitvoert, verstrekt ACM Opleidingen alleen noodzakelijke persoonsgegevens aan deze partij.
  • Wanneer u contact heeft met ACM Opleidingen, via telefoon, e-mail, social media, contactformulier, of vragenlijsten. Of wanneer u gebruikmaakt van onze (mobiele) websites en apps, wanneer u inlogt op uw account en wanneer u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.
  • Om u te informeren over (nieuwe) producten en/of diensten van ACM Opleidingen. Dit kan via onze (mobiele) websites, inclusief de ACM apps. De informatievoorziening is gebaseerd op uw voorkeuren, opgegeven interesses en gebruik van onze (mobiele) websites en apps.
  • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek.
  • Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief en/of speciale aanbiedingen van (onderdelen van) ACM Opleidingen. U kunt uw toestemming altijd intrekken door middel van de afmeldlink die u in iedere nieuwsbrief of e-mail aantreft.
  • Gegevens die u zelf invult bijvoorbeeld in onze Online Leeromgeving zoals een social media profiel, worden door ons niet gebruikt.

Op een aantal situaties waarin ACM Opleidingen persoonsgegevens verwerkt of waarin anderen verantwoordelijk zijn voor de persoonsgegevens, gaan we hieronder nog wat dieper in.

Social media

ACM Opleidingen gaat graag in dialoog met klanten, gebruikers van apps en bezoekers van de website. ACM Opleidingen volgt en neemt deel aan discussies op internet en social media-kanalen zoals Facebook, YouTube en LinkedIn. Via web en social media geeft ACM Opleidingen nuttige informatie en beantwoordt relevante vragen. Hierbij kan het voorkomen dat ACM Opleidingen (persoons-)gegevens vastlegt, bijvoorbeeld wanneer ACM Opleidingen een vraag of klacht in behandeling neemt. Deze zullen in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. ACM Opleidingen is niet verantwoordelijk voor de content van andere gebruikers van social media en voor hoe zij met persoonsgegevens omgaan.

ACM Opleidingen apps

ACM Opleidingen biedt een deel van haar dienstverlening aan door middel van apps. ACM Opleidingen kan voor een goede werking van de app bij installatie toestemming vragen voor toegang en verwerking van bepaalde persoonsgegevens. Het verzamelen en verwerken van deze gegevens via apps valt ook onder dit privacy statement.

 

Cookies

ACM Opleidingen maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes met gegevens die of op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen of in de sessie van uw browser staan. ACM Opleidingen plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van haar website of voor het leveren van een gevraagde dienst. In het geval van gebruik van tracking cookies, bedoeld voor marketingdoeleinden, wordt vooraf toestemming gevraagd aan de bezoeker van de website.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen door geen cookies te accepteren en/of alle reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de help-functie van uw browser om te zien hoe u dit kunt doen. ACM Opleidingen kan niet garanderen dat de website of elektronische diensten goed werken zonder cookies. Het kan zijn dat enkele functies verloren gaan of dat onderdelen zelfs helemaal niet te zien zijn.

Google Analytics

De diensten en websites van ACM Opleidingen kunnen ook gebruikmaken van cookies van Google Analytics. Dat is een dienst van Google om gedetailleerde statistieken van een website te verzamelen. ACM Opleidingen gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. ACM Opleidingen staat Google niet toe de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Andere websites

Op de websites van ACM Opleidingen kunt u links naar andere websites aantreffen. ACM Opleidingen draagt geen verantwoordelijkheid voor hoe die externe partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de site die u bezoekt.

Hoe lang bewaart ACM Opleidingen uw gegevens?

ACM Opleidingen bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens. Dat kan onder andere via het klantportaal. Wanneer gegevens onjuist zijn, dan kunt u deze laten corrigeren. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u de gegevens die ACM Opleidingen verwerkt aan een andere partij kunt laten overdragen. Wilt u uw gegevens bij ACM Opleidingen laten verwijderen? Dat is mogelijk vanaf het moment dat u geen (financiële) verplichtingen meer heeft bij ACM Opleidingen.

Wijzigingen

ACM Opleidingen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn. Indien ACM Opleidingen een belangrijke wijziging doorvoert in de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit kenbaar maken via website(s) en nieuwsbrieven.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement of een klacht over de wijze waarop ACM Opleidingen persoonsgegevens verwerkt, neem dan gerust contact met ons op.

Wanneer u van mening bent dat ACM Opleidingen niet juist heeft gehandeld naar aanleiding van uw opmerking of klacht, dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding achterlaten via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl