Direct contact?
Bel ons
Openingstijden
Ma-Vrij 08:00 - 17:00
Stuur een bericht
info@acmopleidingen.nl

Instructeur Basic Life Support (BLS-AED)

TERUG
BEKIJK DATA EN LOCATIES

Wil je als zelfstanding instructeur Basic Life Support (BLS-AED) kunnen optreden? Dan kun je bij ACM terecht voor de opleiding Instructeur Basic Life Support (BLS-AED). Deze cursus is gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Om onderwijs te geven in reanimatie, dien je een opleiding te volgen voor BLS-instructeur.

In deze opleiding wordt speciale aandacht besteed aan de oorzaken van een hartstilstand en de vaardigheden die bij Basic Life Support van toepassing zijn. Voorafgaand aan de cursus krijg je een studieopdracht toegestuurd. Het is belangrijk om deze voor aanvang van de cursus voor te bereiden.  Tijdens de cursus leg je een examen af : Basale Reanimatie volwassenen (theorie en praktijk) en het Examen AED (theorie en praktijk).

De cursus start met een competentietoets. De cursist dient de reanimatievaardigheden conform de richtlijnen van de ERC/NRR te tonen. Daarnaast wordt de kandidaat-instructeur tijdens de cursus Instructeur Basic Life Support voortdurend geëvalueerd op inzet, gedrag en de omgang met materialen. Deze evaluatie wordt meegenomen in de eindbeoordeling. Voor instructeurs EHBO geldt dat het zijn of haar eigen verantwoordelijkheid is om in het bezit te zijn van een geldig diploma Instructeur EHBO. Als bij registratie blijkt dat de cursist niet in het bezit is van een geldig diploma, wordt de cursist niet erkend als instructeur. Er vindt dan geen restitutie van het cursusgeld plaats.

Inhoud cursus
Competentietoets, voorbeeldles en didactiek staan centraal op het eerste dagdeel van de cursus Instructeur BLS-AED. Verder komen praktijk en scenario’s aan bod en de toetsing van praktijk en theorie. Tijdens het derde dagdeel staan theorie en lesgeven centraal.

Leerdoelen
Na het doorlopen van de cursus Instructeur BLS-AED ben je in staat om:

 • Didactische principes te benoemen.
 • Kernelementen voor theoretische instructie te benoemen.
 • Kernelementen voor praktische instructie te benoemen.
 • De pathofysiologie van de basale reanimatie volwassenen te benoemen.
 • Basale reanimatie volgens de nieuwste inzichten en richtlijnen uit te voeren.
 • De relatie tussen basale reanimatie en vroegtijdige defibrillatie te benoemen.
 • Te benoemen wanneer een AED moet worden ingezet.
 • De werking van defibrillatie te benoemen.
 • De AED te bedienen en te incorporeren in de basale reanimatie.
 • Voorwaarden en beperkingen van het gebruik van een AED te benoemen.
 • Didactische principes voor het onderwijs in basale reanimatie en AED te benoemen en toe te passen.
 • Instructie en bediening van een AED te verzorgen.
 • Diverse materialen en soorten AED’s te benoemen, te bedienen en te demonstreren.

 

Accreditatie

Basis:

ABC1 12

V&VN 12

NAPA 12

VSR 12

Opfris:

ABC1 4

V&VN 4

NAPA 4

VSR 4

ACM Opleidingen | Beter voorbereid

ACM Opleidingen biedt opleidingen op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV), zorg en voor hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie. ACM Opleidingen is sterk in het aanbieden van incompanytrainingen en maatwerkprogramma’s. Unieke vaardigheden trainen die nodig zijn om adequaat in het werkveld te kunnen handelen. Je zekerder voelen omdat je wéét wat je moet doen. Daar zorgt ACM Opleidingen voor. ACM Opleidingen stimuleert alert en daadkrachtig werken.

Door regulier onderwijs te combineren met de nieuwste vormen van online leren en interactieve simulaties, is ACM Opleidingen in staat om aan te sluiten bij de individuele leerbehoefte van de cursist. Aangevuld door de hands-on praktijkervaring van de docenten, resulteert dit in een optimaal leerrendement voor de medewerker én de organisatie.

In goed gezelschap

Jaarlijks verzorgen wij trainingen voor meer dan 20.000 cursisten. Onder andere voor:

Opleidingen met kwaliteit

Onze opleidingen zijn erkend en worden kwalitatief ondersteund door de volgende keurmerken: