In 7+2 stappen naar de juiste beoordeling van het ECG Toelichting

Om tot een juiste beoordeling van het ECG te komen is het noodzakelijk om het ECG systematisch te beoordelingen. In deze ECG-scholing wordt de systematiek aangeleerd die het mogelijk maakt om het ECG snel en adequaat te beoordelen.

Vraag direct een offerte aan!
Voor wie

Ambulanceverpleegkundigen

Programma

3 uur

Accreditatie

3 punten

Kosten

We komen graag met een voorstel!

Inhoud
  • Afnemen cardiale anamnese volgens ALTIS-methode
  • Drie basisprincipes in de beoordeling van het ECG
  • 7+2 Stappenplan, uitleg systematiek
  • Praktisch oefenen a.d.h.v. casuïstieken
  • Eventuele zelf ingebrachte ECG’s worden besproken.
Werkvorm

Zowel het theoretische – als het casuïstische deel van de cursus is sterk interactief

Groepsgrootte

Door het interactieve karakter is de groep niet groter dan 12 deelnemers

Locatie

Bij u of op één van onze locaties

Aanmelden

Vraag een offerte aan voor een cursus ECG-scholing voor ambulanceverpleegkundigen!
 
Vraag offerte aan!

Privacystatement