Ontruimingsoefening

Scenario: het brandalarm gaat af. Onder de medewerkers breekt paniek uit. Hoe krijgt u iedereen op tijd en veilig naar buiten? Goed voorbereid zijn, is het halve werk. ACM Opleidingen verzorgt voor elke organisatie een Ontruimingsoefening op maat, geheel toegespitst op de situatie in elk bedrijf of pand in de praktijk.

Ontruimingsoefening: wettelijk verplicht

Organisaties zijn wettelijk verplicht om ‘doeltreffende maatregelen’ te treffen voor een eventuele evacuatie. Zo moet u ervoor zorgen dat werknemers ‘de nodige passende maatregelen’ kunnen nemen in geval van nood. Met een Ontruimingsoefening en een goed ontruimingsplan voldoet u aan deze wettelijke eisen.

Vraag direct een offerte aan!

Inhoud van een ontruimingsoefening:

  • Doornemen taken en verantwoordelijkheden van de BHV-organisatie
  • Communicatie tijdens een calamiteit
  • Simulatie-oefening (generale repetitie of tabletop)
  • Praktische uitvoeroefening (procedure)
  • Aanvulling met bedrijfsspecifieke onderdelen
Voor wie

Bedrijven, instellingen en overheden

Programma

We gaan hiervoor graag in gesprek!

Kosten

We komen graag met een voorstel!

Praktijk

De oefening start altijd met een voorbespreking waarin de doelstellingen van de te oefenen fase worden besproken. Vervolgens wordt zo mogelijk zonder ontruimingssignaal geoefend, waarna de knelpunten worden besproken. Hierna volgt de ontruimingsoefening in totaliteit. Dan gaat het ontruimingssignaal en doen alle werknemers en aanwezigen mee

Certificering

Certificaat van deelname van ACM

Inclusief
  • Evaluatie door professionele instructeur
  • Verslaglegging
Werkvorm

De ontruimingsoefening is een generale repetitie van een ongeval of calamiteit. Na afloop evalueert onze deskundige de oefening met alle BHV’ers, waarbij de leermomenten en verbeterpunten besproken worden. Het is mogelijk om een ontruiming ‘droog’ te oefenen met een tabletop ontruimingsoefening

Resultaat

Met deze repetitie voldoet de organisatie aan de wettelijke verplichting om jaarlijks een ontruimingsoefening te houden. Daarnaast levert de oefening mogelijke verbeterpunten op. De oefenleider legt de oefening vast in een verslag. Dit faseverslag met daarin de doelstellingen, resultaten, manco’s en knelpunten krijgt de opdrachtgever van ons.

De opdrachtgever kan de geconstateerde manco’s laten verhelpen door ACM Opleidingen. De veiligheidskundige kan adviseren in problemen die te maken hebben met de werkwijze van de bedrijfshulpverleningsorganisatie en voorstellen doen voor verbetering van de procedures

Benodigde vooropleiding

Geldig diploma BHV

Locatie

ACM Opleidingen verzorgt deze oefening op locatie. Zo kan er optimaal geoefend worden om te ontruimen

Aanmelden

Vraag een offerte aan voor een ontruimingsoefening bij uw organisatie!
 
Vraag offerte aan!


Privacystatement

Benieuwd naar welke mogelijkheden er nog meer zijn?